Obavijest čitateljima Dnevnika!

Objašnjenje uz Knjigu XVII

 

Knjiga XVII s naslovom „Sa ruskog ratišta / Dio II.“ obuhvaća vrijeme od 1. siječnja do 1. srpnja 1917. godine. Kao i u dijelu prethodne (Knjiga XVI) ni u ovoj Knjizi S. Kolander nije prepisao dnevne zapise, već je listove svojih originalnih ratnih bilježnica razdvojio te, dio po dio, zalijepio na stranice Knjige. Uglavnom poštujući kronologiju Kolander je priložio brojne vojne dokumente, dragocjene položajne skice, fotografije, letke, zemljovide i dr. Njegov rukopis je izvoran, pisan je olovkom i teže čitljiv. Neke stranice Knjige nisu numerirane što predstavlja dodatnu poteškoću.


Objašnjenje uz Knjigu XVIII

Knjiga XVIII s naslovom „Sa ruskog ratišta / Dio III.“ obuhvaća vrijeme od 1. srpnja do 31. prosinca 1917. godine. Kao i u prethodnoj (Knjizi XVII), ni u ovoj S. Kolander nije prepisao dnevne zapise, već je listove svojih originalnih ratnih bilježnica razdvojio te ih je, dio po dio, zalijepio na stranice Knjige bilježeći datume na koje se odnose zapisi. Na kraju je Knjige tri cijele ratne bilježnice jednostavno zalijepio na uvezani karton. Svojim je dnevnim zapisima S. Kolander priložio vojne dokumente, prijepise pukovnijskih i drugih zapovijedi, bilješke, položajne skice, zemljovide i dr. Njegov rukopis je izvoran, pisan je olovkom i mjestimice teže čitljiv, pogotovo kada je papir zaprljan ili potamnio. Dio dokumenata je pisan na njemačkom jeziku, dio je šapirografiran i čitak. Stranice ove Knjige S. Kolander nije numerirao.