Sa ratišta, Knjiga IV.


Naš. 29/2

 

Sa ratišta

 

Opis događaja i doživljaja.

 

Sastavio:
Štefy Kolander,
prič. zastavnik kr. hrv. zgb. 25. domob. pješačke pukovnije.

 

Sa nacrtima i slikama.

Dio: IV.


God. 1915.

(1. VII. 1915. – 5. VIII. 1915.)

 

 


                                                                                  

Junak narod naš je sav


U boju je ljuti lav.

Srpanj.

 

1. srpnja 1915.


2. srpnja 1915.


3. srpnja 1915.


4. srpnja 1915.


5. srpnja 1915.


          

6. srpnja 1915.


7. srpnja 1915.


8. srpnja 1915.


9. srpnja 1915.


10. srpnja 1915.


11. srpnja 1915.


12. srpnja 1915.


13. srpnja 1915.


14. srpnja 1915.


15. srpnja 1915.


16. srpnja 1915.


17. srpnja 1915.


18. srpnja 1915.


19. srpnja 1915.


20 srpnja 1915.


21. srpnja 1915.


22. srpnja 1915.


23. srpnja 1915.


24. srpnja 1915.


25. srpnja 1915.


26. srpnja 1915.


27 srpnja 1915.


28. srpnja 1915.


29. srpnja 1915.


30 srpnja 1915.


31. srpnja 1915.


1. kolovoza 1915.


2. kolovoza 1915.


3. kolovoza 1915.


4. kolovoza 1915.


5. kolovoza 1915.