Sa ratišta, Knjiga VI.


Sa ratišta.

 

Opis događaja i doživljaja.

 

Sastavio:

Stjepan Kolander,

kr. domob. zastavnik.

 

Sa nacrtima, slikama.

 

Dio VI.

/1./IX – 1./X. 1915./

 

g. 1915.

 

                                                                                Ustreba li domovinu mi branit

                                                                                Rad ću dati grudi, srce ranit. –

 


 1. rujna 1915.


2. rujna 1915.


3. rujna 1915.


4. rujna 1915.


5. rujna 1915.


6. rujna 1915.


8. rujna 1915.


9. rujna 1915.


10. rujna 1915.


11. rujna 1915.


12. rujna 1915.


13. rujna 1915.


14. rujna 1915.


15. rujna 1915.


16. rujna 1915.

17. rujna 1915.


18. rujna 1915.


19. rujna 1915.


20. rujna 1915.21. rujna 1915.


22. rujna 1915.


23. rujna 1915.


24. rujna 1915.


25. rujna 1915.


26. rujna 1915.


27. rujna 1915.


28. rujna 1915.


29. rujna 1915.