Sa ratišta, Knjiga XIII.


Naš. 29/2

 

 

Sa ratišta

 

 

 

Novinski izresci:

          izvještaja, junačka djela i. t. d.

          zemljovidi, slike. –

 

 

Sastavio

Stjepan Kolander,

kr. domob. poručnik.

 

 

 

                              /Domobranski dio./

 

 

Dio XIII.

God. 1915.

 

                                                                      Zatrubi li zov u boj,

                                                                      Kralju, svak je vjeran Tvoj!


Tijekom 1915. godine S. Kolander je izrezivao i lijepio novinske članke, istovremeno, za nekoliko knjiga/svezaka Dnevnika. Tada je priredio i knjigu XIII koju je naslovio: „Domobranski dio“. Zamislio ju je kao tematsku i posvetio pripadnicima 25. domobranske pješačke pukovnije. Iako knjiga ne prati kronologiju, ipak se slijed datuma u njoj ustaljuje od kraja mjeseca studenog 1915. godine. Na kraju knjige je abecedno Kazalo za povijest 25. dom. pj. puk. koje je S. Kolander nadopunjavao, primjerice imenima i pojmovima iz 1916. , stoga je ono teže pregledno.

 

 

 

31. ožujka 1915.


30. travnja 1915.


6. srpnja 1915.


7. srpnja 1915.


10. srpnja 1915.


12. srpnja 1915.


23. srpnja 1915.


7. kolovoza 1915.


18. listopada 1915.


7. kolovoza 1915.


19. listopada 1915.


30. rujna 1915.


21. siječnja 1915.


20. ožujka 1915.


10. travnja 1915.


15. svibnja 1915.


19. lipnja 1915.


22. svibnja 1915.


23. listopada 1915.


26. listopada 1915.


30. listopada 1915.


18. listopada 1915.


19. listopada 1915.


9. studenog 1915.


12. studenog 1915.


6. studenog 1915.


7. kolovoza 1914.


13. studenog 1915.


20. studenog 1915.


27. studenog 1915.


30. studenog 1915.


26. studenog 1915.


29. studenog 1915.


30. studenog 1915.


Prosinac.

 

Stjepan Mateša, kr. domobr. poručnik, prije polaska u boj. (str. 84, rukopis, fotografija nedostaje)

1. prosinca 1915.


2. prosinca 1915.


3. prosinca 1915.


4. prosinca 1915.


6. prosinca 1915.


7. prosinca 1915.


8. prosinca 1915.


9. prosinca 1915.


10. prosinca 1915.


11. prosinca 1915.


12. prosinca 1915.


13. prosinca 1915.


14. prosinca 1915.


15. prosinca 1915.


16. prosinca 1915.


17. prosinca 1915.


18. prosinca 1915.


19. prosinca 1915.


20. prosinca 1915.


21. prosinca 1915.


22. prosinca 1915.


23. prosinca 1915.


24. - 26. prosinca 1915.


27. prosinca 1915.


28. prosinca 1915.


29. prosinca 1915.


30 prosinca 1915.


31 prosinca 1915.


 

Kazalo za povijest

 

kr. ug. hrv. zagrebačke 25. domobranske

pješačke i pučko ustaške pukovnije.

/„Vražje divizije“/

 

Junačka djela, životopisi, slike palih i odlikovanih časnika i momčadi, pohvalna priznanja, promaci, razne slike, pjesme, ratne karte, i. t. d.

 

Sastavio

Stjepan Kolander

kr. domob. poručnik 25. pj. puk.

 

God. 1915.

Od 26./VII. 1914. – do 1./I. 1916.