Sa ratišta, Knjiga XIX.


Naš. 29/2

Sa talijanskog ratišta

Napisao
Štefo Kolander, natprč.

Dio I.

 

Knjiga XIX.

God. 1918.

(od 1.I.1918. – 21.VI.1918.(!))


Početkom 1918. S. Kolander je bio na istočnom bojištu, u mjestu Malatynetz (ukr. Малятинці). U dnevničkim zapisima zabilježio je imena mještana s kojima se druži u to vrijeme, bili su to 'pop Ivanovitz, supruga mu Olga, kćerka Sidonija / crnka feš puca/ …'. (U Dokumentarnoj zbirci I, čuvaju se fotografije na kojima su snimljeni pripadnici 25. dom. pj. puk. i spomenute osobe, HPM/PMH 20190-20192).
1. veljače 1918. Kolander je s postrojbom prebačen na talijansko bojište, na položaj Sisemol –Stella. Tijekom godine nekoliko puta mu je bio odobren dopust.
Iako je na početnoj stranici knjige XIX. navedeno da ona obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 21. lipnja 1918., Kolanderovi dnevnički zapisi sežu do 14. srpnja. Nakon toga datuma u knjizi nalazimo, u vidu priloga raznu građu, najčešće vojne dokumente, primjerice pukovnijske i dnevne zapovijedi te popise odlikovanih, dio dokumenata koje, iz nepoznatih razloga, nije priložio u originalu Kolander je brižljivo prepisao u notese. Posljednji originalni dokumenti su njegove 'Dopustne iskaznice', zadnja s nadnevkom 19. listopada 1918. Na kraju knjige Kolander je priložio veći broj zemljovide.
S. Kolander knjigu XIX nije uspio kronološki složiti, pomoću brojeva označio pojedine notese, kako bi prepisanu gradu učinio preglednom.

 

(označeno brojem 3, dnevni zapisi: 7.1.-21.1.1918.) 7./I.1918.-21./I.1918.

(Nacrt položaja 10. satnije, 3.1.1918.; dokumenti: 3.1., 5.1., 5.1.1918.; nacrt mreža željezničkih pruga; dokument, 31.1.1918.; letak – u potpisu Emmerich Bjelik, biskup i vojni vikar a-u vojske i mornarice; letak)

(dnevni zapisi: 21.1.-5.2.1918., 1. 2. vlakom prema talijanskoj fronti, 5. 2. prošli kroz Bečko Novo Mjesto) 21./I.1918.-5.II.1918.

(dnevni zapisi: 5.2.-17.2.1918., 7. 2.) 5.II.1918.-17.II.1918.

(dokumenti: 28.1., 9.2., 12.2., 19.2., 27.2., 25.3.1918. i razne bilješke)

(dnevni zapisi: 27.3.-18.4.1918.; dokumenti: 31.3., 11.4., 12.4., 13.4., 14.4., 17.4. i 17.4.1918.)

(dnevni zapisi: 18.4.-17.5.1918.)

(dnevni zapisi: 17.5.-22.5.1918.; razne bilješke; dokumenti: 19. i 20.4., 22.4., 1.5.1918.; dokument bez datuma; dokumenti: 3.5., 7.5., 11.4.(!), 14.5.1918.)

(prijepisi pukovnijskih zapovijedi; bilješke; dnevni zapisi: 22.5.-30.5.1918.)

(dnevni zapisi: 30.5.-8.6.1918.; dokument bez datuma; 'Propovijed Mije Jurić, vojnog dušobr. 26. d.p.p. kod mise dne 7./4.1918. na Roncolti u Italiji'; dokumenti: 19.4., 20.4., 1.5.1918.; dokument bez datuma; dokument bez datuma)

(dnevni zapisi: 8.6.-12.6.1918.; dokument, 9.6.1918.)

(dnevni zapisi: 13.6.-14.7.1918.; dokument, 18.6.1918.; letak o akciji 'Radetzky'; cedulja s porukom; Službovnica, 15.6.1918.; cedulja s porukom; Zapovijed Teodora von Soretića; letak talijanskog porijekla; letak talijanskog porijekla; stihovi; crtež kuhala na bojnom polju; stihovi; letak 'Karlovog ratnog fonda za skrb'; talijanska dopisnica; letak talijanskog porijekla; Nacrt postava 25.d.p.puk. na M. Sisemol; nacrt postava; nacrt postava; nacrt postava, 14.5.1918.; shema borbene vježbe, 14.5.1918.; nacrt postava 28.d.pj. puk., 31.5.1918.; dokument 28.d.pj. puk., 27.5.1918.; zemljovid SETTE COMUNI; shema borbene vježbe, 27.5.1918.; otvorena zapovijed - putna isprava, 1.10.1917.; otvorena zapovijed - putna isprava, 20.6.1918.; 'Dopustna izkaznica', 15.7.1918.; dokument, 13.8.1918.; osmrtnica, 27.9.1918.; 'Dopustna izkaznica', 19.10.1918.; 'Službovnica', 14.10.1918.)

(prijepisi pukovnijskih zapovijedi)

(označeno brojem 4, prijepisi pukovnijskih zapovijedi)

(označeno brojem 2, prijepisi pukovnijskih zapovijedi; popisi)

(označeno brojem 3, prijepisi pukovnijskih zapovijedi; popisi)

(zemljovid ASIAGO, MIOLA)

(zemljovid SETTE COMUNI)

(dio zemljovida: Levico, Val Sugana, Asiago, Marano...)

(zemljovid „Infanterieplan Raum Cesuna – Bertigo“, 1.6.1918.)

(zemljovid VICENZA)

(zemljovid VERONA)

(zemljovid ASIAGO Infanterie-Plan)

(zemljovid ASIAGO)