Sa ratišta, Knjiga XVI.


Sa ratišta

 

Napisao: Štefo Kolander, natprč.

Dio I.


Knjiga XVI.

God. 1916.

(30.VII. – 31.XII.1916.)

19.VII. 1918. (zapis na margini naslovnice)

 

 


                                                                                  

 

30. srpnja 1916.


31. srpnja 1916.


1. kolovoza 1916.


2. kolovoza 1916.


3. kolovoza 1916.


4. kolovoza 1916.


5. kolovoza 1916.


6. kolovoza 1916.


7. kolovoza 1916.


8. kolovoza 1916.


9. kolovoza 1916.


10. kolovoza 1916.


11. kolovoza 1916.


12. kolovoza 1916.


13. kolovoza 1916.


14. kolovoza 1916.


15. kolovoza 1916.


16. kolovoza 1916.


17. kolovoza 1916.


18. kolovoza 1916.


19. kolovoza 1916.


20. kolovoza 1916.


21. kolovoza 1916.


22. kolovoza 1916.


23. kolovoza 1916.


24. kolovoza 1916.


25. kolovoza 1916.


26. kolovoza 1916.


27. kolovoza 1916.


28. kolovoza 1916.


29. kolovoza 1916.


30. kolovoza 1916.


31. kolovoza 1916.


1. rujna 1916.


2. rujna 1916.


3. rujna 1916.


4. rujna 1916.


5. rujna 1916.


6. rujna 1916.


7. rujna 1916.


8. rujna 1916.


9. rujna 1916.


10. rujna 1916.


11. rujna 1916.


12. rujna 1916.


13. rujna 1916.


14. rujna 1916.


15. rujna 1916.


16. rujna 1916.


17. rujna 1916.


18. rujna 1916.


19. rujna 1916.


20. rujna 1916.


21. rujna 1916.


22. rujna 1916.


23. rujna 1916.


24. rujna 1916.


25. rujna 1916.


26. rujna 1916.


27. rujna 1916.


28. rujna 1916.


29. rujna 1916.


30. rujna 1916.


1. listopada 1916.


2. listopada 1916.


3. listopada 1916.


4. listopada 1916.


5. listopada 1916.


6. listopada 1916.


7. listopada 1916.


8. listopada - 30. listopada 1916.


studeni - prosinac 1916.


(str. 314, dokument, 30.10.1916.)

(str. 315, dokument, 30.10.1916.)

(str. 316/317, dokumenti: 31.10., 1.11., 3.11. 1916.; dnevni zapisi: 2.11.-9.11. 1916.; dokumenti: 3.11., 5.11., 7.11., 7.11., 8.11. 1916.; dnevni zapisi: 10.11.-12.11. 1916.; dokumenti: 11.11., 11.11. 1916.)

(str. 317, dnevni zapisi: 13. i 14.11. 1916.)

(str. 318, dnevni zapis, 14.11. 1916.)

(str. 319, dnevni zapis, 15.11. 1916.)

(str. 320/321, dnevni zapisi: 16. i 17.11. 1916.; dokumenti: 12.11, 12.11., 13.11., 13.11. 1916.; dnevni zapisi: 17.11.-26.11.1916.)

(str. 321, dokument, 14.11. 1916.)

(str. 322, dokument, 17.11. 1916.)

(str. 323, dokument, 20.?11. 1916.)

(str. 324/325, dokumenti: 19.11., 22.11., 23.11., 23.11., 24.11., 26.11. 1916.; dnevni zapisi: 26.11.-2.12. 1916.; dokumenti: 28.11., 29.11., 30.11. 1916.; dnevni zapisi: 3.12.-5.12. 1916.; dokumenti: 2.12., 29.11., 3. i 4.12., 5. i 6.12. 1916.; dnevni zapisi: 5.12.-12.12. 1916.; dokumenti: 7.12., 9.12., 10.12., 11.12. 1916.; dnevni zapisi: 12.12.-22.12. 1916.; dokumenti: 12.12., 7.12., 10.12., 13.12. 1916.)

(str. 325, dio dokumenta bez datuma)

(str. 326, dokument, 12.12. 1916.)

(str. 327, dokument, 13.12. 1916.)

(str. 328/329, dokumenti: 13.12., 14.12., 15.12., 16.12., 17.12., 1916.; nacrt postava, 17.12. 1916.; dokumenti: 18.12., 19.12., 19.12., 19.12., 19.12. 1916.; nacrt postava, 19.12. 1916.; dokumenti: 20.12., 22.12. 1916.)

(str. 329, dnevni zapis, 22.? 12. 1916.)

(str. 330 dnevni zapisi: 22.12. 1916.-3.1. 1917.; dokumenti: 23.12., 23.12., 23.12. 1916.; nacrt postava: 23.12. 1916.; dokumenti: 24.12., 24.12., 24.12., 25.12. 1916.; čestitka bez datuma; dokument: 26.12. 1916.; nacrt postava: 17.12. 1916.; dokument: 27.12. 1916.; dokument: prosinac 1916.; dokumenti: 28.12., 29.12. 1916.) 23.-31.12. 1916.