Sa ratišta, Knjiga XVII.


Naš. 29/2Sa ruskog ratišta


Napisao

Štefo Kolander, natprč.


Dio II.Knjiga XVII.


God. 1917.


(1.I.1917. – 1.VII.1917.)

 

 


                                                                                  

 

(dnevni zapisi) 21.I.1917.–10.II.1917.

Prilozi:

(dokument, 14.12.1916.)

(str. 1 i 2, pjesma na hrvatskom i njemačkom jeziku)


(str. 3, pjesma: „Vražja divizija“)

(dokumenti: 11.12.1916., 20.1., 27.1., 5.2., 11.2., 12.2.1917.;

dnevni zapisi: 10.2.-27.2.1917.) 10.II.1917.-28.(!) II.1917.

(dnevni zapisi: 27. i 28.2., 1.3.-11.3.1917.) 28./II.1917.-12./III.1917.

(dokumenti: 22.2., 22.2., 23.2., 24.2.1917.; nacrt postava bez datuma)

(str. 5) Puk. zap. br. 28 od 28.I.1917. (dopisnica, 31.1.1917.)


(str. 6, dokument, 17.2.1917.)

(str. 7, dokument, 18.2.1917.)

(str. 8, dokument, 24.2.1917.)

(str. 8/9, dokument i nacrti, 24.2.1917.; dokumenti: 25.2. i 1.3.1917.; dokumenti: 4. i 5.3.1917.; dokumenti: 4.3. i 12.3.1917.; dnevni zapisi: 12.3.-23.3.1917.) 12.III.1917.-23.III.1917.

(str. 8/9, dnevni zapisi: 23.3.-4.4.1917.) 24.III.1917.-4.IV.1917.


(str. 8/9, dokument bez datuma; dokumenti: 14.3., 14.3., 17.3.1917.; dokument bez datuma; dokumenti: 19.3., 20.3.1917.; nacrti postava: 20.3., 20.3., 20.3.1917.; dokumenti: 21.3., 30.4., 1.5., 21.3., 24.3., 24.3., 26.3., 26.3., 29.3.1917.; nacrt postava, 1917.)


(str. 9, dokument, 17.3.1917.)


(str. 10, dokument, 18.3.1917.)


(str. 11, dokument, 31.3.1917.)


(str. 12/13, dokumenti: 31.3., 1.4. i 4.4.1917.; dnevni zapisi: 4.4.-14.4.1917.) 5./IV.1917.-14./IV.1917. (dnevni zapisi: 14.4.-25.4.1917.) 15./IV.1917.-25./IV.1917. (dokumenti: 6. i 7.4., 7.4., 11.4.1917.)


(str. 13, dokument, 7.4.1917.)


(str. 14, dokument bez datuma)

(str. 15, dokument, 7.4.1917.)


(str. 16/17, dokumenti: 11.4., 14.4., 18.4., dokument bez datuma, 21.4.1917.; dnevni zapisi: 25.4.-3.5.1917.) 26.IV.1917.-3.V.1917. (bilješke, popisi i slično bez datuma; dokumenti: 27.4., 1.5., 6.5., 2. i 3.5., 2.5., 3.5.1917.; dnevni zapisi: 4.5.-8.5.1917.) 4.V.1917.-8.V.1917. (dnevni zapisi: 8.5.-19.5.1917.) 9.V.1917.-19.V.1917. (dokument, 5.5.1917.; pjesma o domobranu: „Was der Mato alles haben ...“, 9.5.1917.; dokument, 10.5.1917.)